สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับตัวแทนประกันชีวิต

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับตัวแทนประกันชีวิต

ส่วนได้ส่วนเสียในสัญญาประกันชีวิตผู้อื่นและการเอาประกันชีวิตของผู้อื่น (ต่อ)

การเอาประกันชีวิตของผู้อื่น

แบ่งออกได้ดังนี้

1 สายโลหิต (พ่อ แม่ ลูก)

2 สมรส (สามี ภรรยา คู่หมั้น )

3 ญาติ ( ปู่ ย่า ตา ยาย ลุง ป้า น้า อา )

4 ทางธุรกิจ ( นายจ้าง/ลูกจ้าง, เจ้าหนี้/ลูกหนี้ )

Tags : แพคคู่สุขภาพดี ประกันชีวิตมาย ซุปเปอร์ เซฟตี้

ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

* *

 

*

view