สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)
สาระสำคัญของพระราชบัญญัติ

สาระสำคัญของพระราชบัญญัติ

พระราชบัญญติประกันชีวิต พ.ศ. 2553 แก้ไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญประกันชีวิต(ฉับบที่2) พ.ศ. 2551 สาระสำคัญของพระราชบัญญัติ กฏหมายท่ี่เกี่ยวกับการกำกับ ......

อ่านต่อ
มอบกรมธรรม์ ลูกค้าตัวน้อย

มอบกรมธรรม์ ลูกค้าตัวน้อย

มอบกรมธรรม์ ลูกค้าตัวน้อย ความสุขของคนขายประกันคือการได้ให้บริการและดูแลลูกค้า ส่วนความภาคภูมิใจคือการได้ช่วยครอบครัวที่ขาดผู้นำครอบครัวให้ครอบครัวนั้......

อ่านต่อ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับประกัันชีวิต

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับประกัันชีวิต

กรมธรรม์ประกันชีวิตจะมีความคุ้มครองการเสียชีวิต หรือความทรงชีพของผู้เอาประกันชีวิต เป็นความคุ้มครองหลักและจะมีผลประโยชน์อื่นๆ ที่ผู้รับประกันภัยให้ต......

อ่านต่อ
view