สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

คุ้มครองเต็มๆๆ สูงสุด10ล้านบาท

คุ้มครองเต็มๆๆ สูงสุด10ล้านบาท

หมดห่วงเรื่องค่าใช้จ่ายเมื่อต้องพักรักษาตัวในโรงพยาบาล  คุ้มครองเต็มๆ ไม่ว่าจะป่วยหนัก หรือเจ็บเบาๆ ก็เบิกค่ารักษาพยาบาลได้ตามจริงสำหรับแผนสูงสุดถึงปีละ 10 ล้าน


เบี้ยประกันภัยเริ่มต้นประมาณ 1, 765 บาทต่อเดือน  (ตัวอย่างเบี้ยประกันภัยสำหรับผู้เอาประกัน

ภัยเพศหญิง อายุ 28 ปี แผน 1 และไม่รวมเบี้ยของสัญญาหลัก)

 • แบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่ หากต้องรักษาตัวในโรงพยาบาล เช่น ค่าผ่าตัด ค่าเครื่องมือแพทย์ ค่าวางยาสลบ ค่ารถพยาบาล เป็นต้น
 • พิเศษ! คุ้มครองผู้ป่วยนอก เช่น กรณีอุบัติเหตุที่รักษาภายใน 24 ชั่วโมงแรก ผ่าตัดเล็ก เป็นต้น
 • สามารถซื้อผลประโยชน์ค่ารักษาพยาบาลแบบไม่นอน ร.พ. (OPD) เพิ่มได้สูงสุด 2,000 บาทต่อครั้ง
 • คุ้มยิ่งกว่า! ด้วยค่าล้างไต ค่าเคมีบำบัด ค่าฉายแสง
 • วงเงินคุ้มครองสูงสุด 10,000,000 บาทต่อปี
 • คุ้มครองนานยิ่งขึ้นถึงอายุ 85 ปี
 • จ่ายเบี้ยประกัน
  ภัยถูกกว่าประมาณ 30% หากคุณเลือกมีส่วนร่วมจ่ายค่ารักษาพยาบาลส่วนแรก

รายละเอียดการรับประกัน

ภัย

 • รับประกัน
  ภัยตั้งแต่อายุ 1 เดือน 1 วัน - 70 ปี ต่ออายุได้ถึงอายุ 84 ปี (คุ้มครองถึงอายุ 85 ปี)
 • จำกัด 1 สัญญาต่อผู้เอาประกันภัย 1 ท่านเท่านั้น
 • จำนวนผลประโยชน์ต่อรอบปีกรมธรรม์ ตั้งแต่ 2,000,000 – 10,000,000 บาท
 • สามารถเลือกระยะเวลาการชำระเบี้ยประกันภัยได้ทั้งแบบ รายเดือน ราย 3 เดือน ราย 6 เดือน และ รายปี

Tags : ผลิตภัณประกันชีวิต , จ่ายเบี้ยประกันแค่หลักพันคุ้มครองหลักล้าน

0 ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

*

*

view