สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับประกัันชีวิต

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับประกัันชีวิต

     กรมธรรม์ประกันชีวิตจะมีความคุ้มครองการเสียชีวิต หรือความทรงชีพของผู้เอาประกันชีวิต เป็นความคุ้มครองหลักและจะมีผลประโยชน์อื่นๆ ที่ผู้รับประกันภัยให้ตามที่ระบุไว้ในหน้าผลประโยชน์กรมธรรม์นอกจากความคุ้มครองหลักที่เกี่ยวกับการทรงชีพและมรณะของผู้เอาประกันชีวิต ซึ่งกรมธรรม์ประกันชีวิตให้ความคุ้มครองแล้ว ผู้เอาประกันชีวิตอาจซื้อความคุ้มครองเพิ่มเติม ซึ่งจะอยู่ในรูปสัญญาเพิ่มเติม เช่น สัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองสุขภาพ สัญญาเพิ่มเติมอุบัติเหตุส่วนบุคคล เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีความคุ้มครองเกี่ยวกับโรคมะเร็งหรือโรคร้ายแรง และอื่นๆ อีกมากมายแล้วแต่ผู้เอาประกันชีวิตประสงค์จะซื้อความคุ้มครองเพิ่มเติมแบบใด

Tags : กฎหมาย ประกันชีวิต ความคุ้มครอง

ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

* *

 

*

view