สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

ยูนิเวอร์แซลไลฟ์

ยูนิเวอร์แซลไลฟ์

1. คุ้มครองเสียชีวิตจำนวนเงินไม่ต่ำกว่าจำนวนเงินเอาประกันภัย

2. มีหักค่าใบ่จ่าย ค่าการประกันภัย และค่าบริการการลงทุน

3. นำเงินสะสมในบัญชีกรมธรรม์ประกันภัยของผู้เอาประกันภัย

4. บริษัทนำเงินไปลงทุน

5. สิ้นงวด จะคำนวณผลตอลแทน

6. นำเข้าบัญีกรมธรรม์ผู้เอาประกันภัยแต่ละราย

Tags : สัญญาเพิ่มเติมผลประโยชน์ผู้ชำระเบี้ยประกันภัย (PB4) ผลิตภัณประกันชีวิต

ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

* *

 

*

view